Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2015

Εορταστικές Ευχές | Season's Greetings


Συριακή κρίση, Ισλαμικό Κράτος και κοινή λογική

Άρθρο μου με τίτλο "Συριακή κρίση, Ισλαμικό Κράτος και κοινή λογική" στο e-κύκλος!

Η δυναμική εμφάνιση και η συνακόλουθη εδραίωση του Ισλαμικού Κράτους (Ι.Κ.) στα εδάφη της Συρίας και όχι μόνο, αποτέλεσε για όλους τους διεθνείς παίκτες -ιδιαίτερα για αυτούς που ασκούν πλανητική πολιτική- μια δυσάρεστη έκπληξη που αν συνδυαστεί και με τα πρόσφατα τρομοκρατικά χτυπήματα στο Παρίσι, αρχίζει να λαμβάνει επικίνδυνες διαστάσεις. Η αδυναμία συνεννόησης ΗΠΑ- Ρωσίας- Ε.Ε, τα αντικρουόμενα συμφέροντα των κρατών της περιοχήςη αδυναμία ανάληψης δυναμικών πρωτοβουλιών για τη λήξη του συριακού εμφυλίου πριν αυτός γενικευθεί και τεθεί εκτός ελέγχουυποθήκευσαν και συνεχίζουν να υποθηκεύουνόχι μόνο το μέλλον της Συρίας και της ευρύτερης Μέσης Ανατολής αλλά την εσωτερική ασφάλεια και την κοινωνική γαλήνη ενός μεγάλου μέρους της υφηλίου μας.

Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2015

ΓΙΑ ΕΝΑ ΙΣΧΥΡΟ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ "ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ"

Οι "Κινήσεις" συμβάλλοντας αποφασιστικά στη διαμόρφωση σύγχρονων θέσεων παρουσίασαν κείμενο για τη «Σοσιαλδημοκρατία που Θέλουμε» το οποίο προσδιορίζει πέντε κεντρικούς στόχους:
1. Επαναπροώθηση της δίκαιης κοινωνίας της ισότητας και αναδιανομής.
2. Προώθηση νέου οικονομικού προτύπου βιώσιμης ανάπτυξης και απασχόλησης.
3. Επαναπροσδιορισμό του ρόλου του κράτους, προώθηση της ανοικτής διακυβέρνησης με νέες μορφές συμμετοχικής δημοκρατίας, οργάνωσης και λογοδοσίας.
4. Προώθηση της Πολιτικής Ενοποίησης της Ευρώπης σε ομοσπονδιακές βάσεις.
5. Εκδημοκρατισμό της διαδικασίας της παγκοσμιοποίησης με νέο κανονιστικό πλαίσιο.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο
ΓΙΑ ΕΝΑ ΙΣΧΥΡΟ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ