Κυριακή, 28 Αυγούστου 2016

Χημείας Πρόσωπα – Χάλαρης Μιχαήλ, συνέντευξη στο ηλεκτρονικό περιοδικό της Χημείας Atmitos

Ερ. Ποια ήταν η πρώτη σας επαφή με την επιστήμη της Χημείας;
Aπ. Η πρώτη μου επαφή με την Χημεία ήταν σε ηλικία 10 ετών, όντας μαθητής της Πέμπτης δημοτικού. Στις καλοκαιρινές μου διακοπές διαβάζοντας ένα εκπαιδευτικό ημερολόγιο της εποχής, δημιούργησα μία αυτοσχέδια διάταξη που από μαγειρικό ξύδι παραγόταν λευκό οινόπνευμα. Ουσιαστικά διακατεχόμενος από το αίσθημα της εξερεύνησης, χωρίς να γνωρίζω χημεία, δημιούργησα μία αποστακτική συσκευή με την χρήση απλών μαγειρικών σκευών και κάποιων άλλων υλικών που υπήρχαν διαθέσιμα παρασκευάζοντας αλκοόλη από το ξύδι. Μετά από πολλά χρόνια έκανα την πρώτη αποτίμηση αυτού του αυτοσχέδιου πειράματος....
  
Ερ. Με ποιό τρόπο επηρέασε η Χημεία τη ζωή σας;
Aπ. Εκτός από τον προφανή τρόπο που είναι η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση μου, με τις σχετικές με την Χημεία σπουδές μου απέκτησα δεξιότητες που συνετέλεσαν σε μεγάλο ποσοστό στην γαλούχηση μου ως άνθρωπος και ως επιστήμονας.

Η Χημεία όπως και όλες οι θετικές επιστήμες δεν απαιτούν απλά αποστήθιση γνώσης αλλά θέλουν κυρίως ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, γεγονός που συντελεί στην αύξηση της νοημοσύνης ενός ανθρώπου σε πολλαπλά επίπεδα, π,χ, ο συνδυασμός διαφόρων γνώσεων, πληροφοριών και δεδομένων ώστε να γίνει σωστή εκτίμηση μιας  κατάστασης με βοήθησε τόσο σε προσωπικούς όσο και σε επαγγελματικούς τομείς στη ζωή μου. Τέλος, ως άνθρωπος, η αγάπη μου για την επιστήμη της Χημείας και της προσφοράς στον κλάδο μου με οδήγησε στο να εμπλακώ ενεργά για πολλά χρόνια στη ζώσα λειτουργία της ΕΕΧ όπου εθελοντικά προσέφερα τις γνώσεις μου και απεριόριστο προσωπικό χρόνο για την:

- ευρύτερη δυνατή κοινωνική και πολιτική συμμετοχή και συμβολή των Ελλήνων Χημικών στην βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, στην προστασία του περιβάλλοντος και στη προστασία των καταναλωτών.
- ριζική αναβάθμιση της χημικής εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα και την ενίσχυση της βασικής και εφαρμοσμένης χημικής έρευνας και τεχνολογία.
-  ανάδειξη και αναγνώριση του ρόλου των Χημικών στην παραγωγική διαδικασία που θα αξιοποιεί τις μεγάλες δυνατότητες που τους δίνουν οι ειδικές γνώσεις τους, οι εμπειρίες τους και οι νέες τεχνολογίες.
- συμβολή των Χημικών, ως ενεργών πολιτών, στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και του ελληνικού κράτους γενικότερα, στην ενίσχυση του κοινωνικού του χαρακτήρα, στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, στη προστασία του πολίτη και του δημοσίου συμφέροντος από πολιτικές και πρακτικές που εδράζονται στο αδιέξοδο μοντέλο του πολιτικού και οικονομικού νεοφιλελευθερισμού και στη θεοποίηση των δυνατοτήτων της αγοράς.
- ανταπόκριση των Χημικών και στο προσανατολισμό της δράσης τους στις ανάγκες, στις προσδοκίες και στα οράματα της Ελληνικής κοινωνίας καθώς και για την επίλυση των σύνθετων και δύσκολων προβλημάτων που ενυπάρχουν μέσα στις αντίξοες συνθήκες της παγκοσμιοποίησης και του ολοένα και πιο ανταγωνιστικού διεθνούς περιβάλλοντος.
- αναβάθμιση, της οργάνωσης, της λειτουργίας, του κύρους και της αξιοπιστίας της ΕΕΧ και των άλλων κλαδικών συλλόγων των Χημικών, προκειμένου να είναι σε θέση να παρεμβαίνουν και να προτείνουν λύσεις στα μεγάλα σύγχρονα επιστημονικά, τεχνολογικά, αναπτυξιακά και κοινωνικά προβλήματα, αλλά και να διεκδικούν λύσεις για τα ειδικότερα προβλήματά τους όπως είναι η απασχόληση, οι αμοιβές, η ασφάλιση, η θέση τους στη παραγωγική διαδικασία, οι συνθήκες εργασίας, η πρόσβαση στη γνώση και τις νέες τεχνολογίες και γενικά κάθε θέμα που αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα των Χημικών ως εργαζομένων και ως επιστημόνων.

Ερ. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα κομβικά σημεία στην καριέρα σας μέχρι σήμερα;


Έχοντας μέχρι σήμερα  23 χρόνια εργασιακού βίου ως σημεία σταθμοί στην καριέρα μου εκτιμώ ότι είναι:
- η επιλογή να καταταγώ στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως πτυχιούχος Χημικός, και να ακολουθήσω την επαγγελματική πορεία του Αξιωματικού Γενικών Καθηκόντων.
-η επιτυχής ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής μου, όπου προς το τέλος της την εκπονούσα παράλληλα  με τα κύρια καθήκοντα μου στο Πυροσβεστικό Σώμα.
-η συνεχής εκλογή μου από το 1994 μέχρι σήμερα στα όργανα της ΕΕΧ (ΣτΑ, ΔΕ & ΔΕΠΤ) με κορύφωση την τιμητική επιλογή μου ως Πρόεδρος της το 2004 σε ηλικία 34 ετών, όντας ο νεώτερος πρόεδρος στην ιστορία της ΕΕΧ .
-η ενεργός συμμετοχή μου στην προετοιμασία για την όσο το δυνατόν καλύτερη παρουσία του Πυροσβεστικού Σώματος στους ολυμπιακούς αγώνες της Αθήνας το 2004.
- η θητεία μου για τρία έτη (2009-2012) ως Επικεφαλής του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, καθώς επιλέχτηκα μέσω της διαδικασίας opengov για τη θέση του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όπου ανέδειξα τη σημασία της ασφαλούς εργασίας και αγωνίστηκα για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας.
- η υποψηφιότητα μου στις εθνικές εκλογές του Ιανουαρίου 2015 στο νομό Κυκλάδων, όπου θα μπορούσα να αρκεστώ στη σιγουριά μιας επιτυχημένης και υποσχόμενης επιστημονικής εξέλιξης και επαγγελματικής καριέρας παρ ταύτα δεν δείλιασα και επέλεξα τον πιο δύσκολο δρόμο.
- η ενεργός συμμετοχή μου, ως Κοσμήτορας της Σχολής Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στην ίδρυση και λειτουργία  του Διιδρυματικού Διατμηματικού Π.Μ.Σ.  «Ανάλυση και Διαχείριση ανθρωπογενών και φυσικών καταστροφών» από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.


Ερ. Στην τρέχουσα συγκυρία για την Ελλάδα, ποιες θεωρείτε ότι είναι οι προοπτικές που παρουσιάζονται στο χώρο της Χημείας;
Απ. Στις μέρες μας, σε μία Ευρώπη υπό μετάβαση στα πλαίσια των φαινομένων της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας, της ανάπτυξης κοινωνιών πολλαπλών ταχυτήτων, του συντελούμενου δραστικού περιορισμού του «κράτους πρόνοιας» και των παροχών προς εργαζομένους, με ταυτόχρονη αύξηση της ανεργίας, οι επερχόμενες μεταβολές στο χώρο της εργασίας είναι ουσιώδεις.  Παράλληλα δεν πρέπει να αγνοούμε το γεγονός ότι οι ανάγκες στην αγορά εργασίας απαιτούν πρόσθετες γνώσεις από τους εργαζόμενους, ενώ το μεταπτυχιακό δίπλωμα είναι μία από τις προϋποθέσεις για την επαγγελματική τους εξέλιξη.   Από την άλλη πλευρά οι Ελληνικές Επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο (ιδιαίτερα αν ανήκουν στον βιομηχανικό κλάδο) την σημασία της στελέχωσης τους με Χημικούς κατόχους διπλωμάτων ειδίκευσης στην Διοίκηση Επιχειρήσεων διότι μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στην ανάπτυξη τους διαθέτοντας σημαντικές ειδικές γνώσεις περί των επιστημών της χημείας όσο και αναλυτική και συνθετική σκέψη. Οι παραδοσιακοί τομείς απασχόλησης για τους Χημικούς σήμερα είναι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα σε υπουργεία (Υπουργείο Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Υπ.Αν, Υγείας Εργασίας Εμπορικής Ναυτιλίας Δημόσιας Τάξης, Εθνικής Άμυνας, Πολιτισμού) σε Δημόσιους Οργανισμούς (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) σε Επιχειρήσεις (ΕΛ.ΠΕ, ΔΕΠΑ) καθώς και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (Νομαρχίες, Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης-Αποχέτευσης).
Ταυτόχρονα το ποσοστό που απασχολείται στον Ιδιωτικό Τομέα σε επιχειρήσεις σχετικές με τα Τρόφιμα-Ποτά, Χρώματα, Ενέργεια, Χημικά, Περιβάλλον, Φαρμακευτικά σε θέσεις εργασίας σχετικές με την παραγωγή, τον ποιοτικό έλεγχο, την έρευνα-ανάπτυξη, τις τεχνικές πωλήσεις, το βιομηχανικό marketing, την διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, την βιομηχανική πληροφορική.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους Χημικούς παρουσιάζει ο τομέας της Ενέργειας λόγω της μελλοντικής διείσδυσης του Φυσικού Αερίου στην Χώρα μας αλλά και λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης νέων τεχνολογιών όπως τα Κυψελίδες Καυσίμου (fuel cells), τα Βιοκαύσιμα καθώς και ο τομέας της Προστασίας του Περιβάλλοντος.
Ακόμη υπάρχουν αρκετοί ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν ιδιωτικά εργαστήρια για πληθώρα αναλύσεων. Επίσης υπάρχει και ένα μικρότερο αλλά σεβαστό ποσοστό ελεύθερων επαγγελματιών Χημικών κυρίως μελετητών έργων του Δημοσίου Τομέα όπου λόγω του στρεβλού θεσμικού πλαισίου επαγγελματικών δικαιωμάτων δεν μπορεί να αναπτυχθεί με τους ρυθμούς που αναπτύσσεται αντίστοιχα η αγορά των τεχνικών μελετών.
Νέες ραγδαία αναπτυσσόμενες τεχνολογίες όπου βρίσκουν σταδιακά εφαρμογή στην Ελληνική Πραγματικότητα τόσο λόγω ευρύτερων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και λόγω της υστέρησης της χώρας μας στην εφαρμογή τους όπως στο Περιβάλλον (Υλοποίηση σχεδίων «οικολογικής αποτελεσματικότητας», οδηγία Seveso ΙΙΙ, IPPC, εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και ελέγχου (E.M.A.S. και ΙSO 14000), Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων, Ορθή διαχείριση των χημικών προϊόντων (βιομηχανικά χημικά, προϊόντα φυτοπροστασίας, βιοκτόνα), Νέα συστήματα αξιολόγησης χημικής ασφάλειας, Μεταφορές επικίνδυνων αγαθών, Διαχείριση Υδάτινων Πόρων – Διαπιστευμένα Εργαστήρια Δοκιμών), στην Ενέργεια (Προώθηση καθαρών τεχνολογιών, Τεχνολογία Υδρογόνου, Βιοκαύσιμα, Ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας και των αποβλήτων, Φυσικό Αέριο, Παραγωγή και χρήση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας από προγράμματα για την εκμετάλλευση της ηλιακής, της φωτοβολταϊκής και της αιολικής ενέργειας), στα Υλικά (νέες συσκευασίες, συντήρηση αρχαιοτήτων, έξυπνα υλικά) στα Τρόφιμα (Βιοτεχνολογία, Εcolabeling, οικολογική γεωργία και κτηνοτροφία) στην Ποιότητα (ISO 9001 – ISO 22000 – σύστημα HACCP), στην Υγεία και Ασφάλεια αλλά και σε τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων (όπως η διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας – Logistics, τεχνικές πωλήσεις, βιομηχανικό marketing, βιομηχανική πληροφορική) δημιουργούν αισιόδοξες προοπτικές στο επάγγελμα του Χημικού, διότι οι σπουδές των Χημικών σήμερα καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό επιστημονικά τα παραπάνω πεδία.
Έχοντας μελετήσει την κατανομή των Χημικών ανά κατηγορία απασχόλησης βλέπουμε ότι το 28% είναι στον ιδιωτικό τομέα, το 25,65% στο δημόσιο τομέα, ενώ ένα 21% είναι άνεργοι και αυτο-απασχολούμενοι, 5% κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές και το 18% είναι συνταξιούχοι. Επίσης 1% εργάζεται εκτός Ελλάδος και 1% υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία H απασχόληση των χημικών στον ιδιωτικό τομέα κατανέμεται ως εξής: 53,57% ως ιδιωτικοί υπάλληλοι (βιομηχανία, υπάλληλοι και ιατρικοί επισκέπτες) 28,57% είναι καθηγητές φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης, 17,86% είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. H απασχόληση των χημικών του δημόσιου τομέα κατανέμεται ως εξής: 31,2% είναι υπάλληλοι (Υπουργείο Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Υπ.Αν, Υγείας Εργασίας Εμπορικής Ναυτιλίας Δημόσιας Τάξης, Εθνικής Άμυνας Πολιτισμού.) 15,6% μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου, 3,9% διδακτικό προσωπικό σε ΤΕΙ, 2.5% εργάζονται σε ερευνητικά ινστιτούτα, 3,9% διδάσκοντες σε ΙΕΚ και 42,9% είναι καθηγητές μέσης εκπαίδευσης.

Ερ Γιατί θα προτρέπατε έναν νέο να ασχοληθεί με την επιστήμη της Χημείας;
Η Χημεία είναι μια από τις βασικές επιστήμες και αποτελεί κλειδί για την απάντηση σε θεμελιώδη φιλοσοφικά ερωτήματα του ανθρώπου αλλά και μέσο για την αναγνώριση του φυσικού κόσμου, την εξέλιξη της τεχνολογίας και την οικονομική ανάπτυξη. Κατ’ επέκταση και οι Χημικοί είναι ένα ζωτικό κύτταρο της κοινωνίας, το οποίο μπορεί και πρέπει να αξιοποιηθεί προς όφελός της. Σίγουρα η γενικότερη κατάσταση της χώρας μας θα πρέπει να μας κρατάει φειδωλούς σε σχόλια και προβλέψεις για το μέλλον, ωστόσο, θεωρώ ότι με τις κατάλληλες κινήσεις σήμερα, οι Χημικοί, έχοντας ισχυρά ακαδημαϊκά εφόδια κυρίως από τις βασικές τους σπουδές και συνεπικουρούμενοι από τις Μεταπτυχιακές τους Σπουδές αλλά και απορρόφηση σε τομείς αναγκαίους για την ανάπτυξη της αγοράς και της χώρας δεν αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της ανεργίας ή της απαξίωσης του επαγγέλματος και της γνώσης τους και μπορούν τελικά να λειτουργήσουν, έστω και με καθυστέρηση, σε ένα σταθερό και με προοπτικές εργασιακό περιβάλλον.Τα Τμήματα Χημείας εξασφαλίζουν υψηλή ποιότητα πτυχίων, με γερά θεμέλια στις βασικές επιστήμες, στις γνώσεις δηλαδή που αντέχουν στο χρόνο, και σχετική εξειδίκευση σε «τρέχουσες» ειδικότητες, στο επιστημονικό αντικείμενο του κάθε Τμήματος. Έτσι, οι νέοι πτυχιούχοι μπορούν μεν να προσαρμόζονται άμεσα και άνετα στις βραχυχρόνιες συνθήκες της αγοράς εργασίας αλλά ταυτόχρονα είναι εφοδιασμένοι με εκείνες τις γνώσεις και δεξιότητες που τους επιτρέπουν να προσαρμοστούν στις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς εργασίας, κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης σταδιοδρομίας τους και να αποφύγουν τις τραγικές συνέπειες μιας νέου τύπου περιθωριοποίησης.
Κατ’ εμέ, η αξιοποίηση όλου του δυναμικού και των δυνατοτήτων των χημικών είναι ενδεχομένως μια απάντηση σε πολλά επιμέρους προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία στο σύνολό της.

Ερ Ποιό θεωρείται το πιο σημαντικό πρόβλημα της χώρας και πως σκοπεύετε να συνεισφέρεται στην αντιμετώπισή του ;
Η έλλειψη συμφωνημένου εθνικού σχεδίου ανασυγκρότησης με τρεις βασικές προϋποθέσεις: α) άμεση παρέμβαση στο κοινωνικό κράτος, β) αναγκαία οικονομική σταθεροποίηση της χώρας, τόσο με δημοσιονομικούς όσο και με χρηματοοικονομικούς και αναπτυξιακούς όρους, γ) αλλαγές στο Σύνταγμα και στο πολιτικό σύστημα.
Το διακύβευμα του νέου μοντέλου ανάπτυξης αποτυπώνεται στην έννοια της κοινωνικής συνοχής, όπως αυτή εμπεδώνεται μέσα από το δικαίωμα στην εργασία και στην ασφάλεια. Τις προϋποθέσεις της ανασυγκρότησης ακολουθούν οι τρείς βασικοί πυλώνες του νέου μοντέλου ανάπτυξης:
-Εξωστρέφεια: αύξηση ανταγωνιστικότητας, στροφή στις εξαγωγές και τις επενδύσεις.
-Καινοτομία: κονδύλια για έρευνα και ανάπτυξη (ιδιωτικά και δημόσια), παραγωγική αξιοποίηση έρευνας, καινοτόμος επιχειρηματικότητα, αύξηση παραγωγικότητας.
-Επιτάχυνση: πάταξη γραφειοκρατίας και πολυνομίας, επιτάχυνση διαδικασιών και απονομής δικαιοσύνης
Δεσμεύομαι να συνεισφέρω στον όποιο ουσιαστικό διάλογο καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις.

Ερ Ποιος ο ρόλος της Χημείας στην κατάσβεση; Στο ελληνικό πυροσβεστικό σώμα που στέκεται η χημεία και πώς ένας νέος χημικός μπορεί να βρει μία διέξοδο προς σ' αυτήν την κατεύθυνση;
Απ. Η απάντηση στο πρώτο μέρος της ερώτησης είναι πραγματικά αντικείμενο ενός εκτενούς συγγράμματος αλλά θα προσπαθήσω να τονίσω κάποιες παραμέτρους για το ρόλο της Χημείας στην κατάσβεση. Χημεία και καύση είναι έννοιες συνυφασμένες, Καύση είναι –μέσα από το πρίσμα της επιστημονικής θεώρησης της πυρκαγιάς- διεργασία παραγωγής θερμότητας λόγω χημικού φαινομένου  που γίνεται σε ‘ένα «σύστημα» και το «περιβάλλον» του. Όταν η καύση δεν ελέγχεται έχουμε πυρκαγιά. Για την κατάσβεση πυρκαγιών χρειάζονται πείρα, ψυχραιμία, μέσα εξουδετέρωσης πυρκαγιών (εξοπλισμός) και ικανότητα για την λήψη καταλλήλων μέτρων. Οι παραδοσιακοί τρόποι αλλά και οι νέες μέθοδοι κατάσβεσης είναι άμεσα συσχετιζόμενοι με τη Χημεία. Ενδεικτικά, οι βασικοί τρόποι κατάσβεσης είναι:
- Ψύξη των καιόμενων σωμάτων. Η ψύξη γίνεται με τη χρήση και εφαρμογή κατάλληλων μέσων όπου εκμεταλλευόμαστε τις φυσικοχημικές τους ιδιότητες (λ.χ. νερό, καταιονισμός με αδρανή αέρια όπως διοξείδιο του άνθρακα και άζωτο).
- Απομόνωση/Απόπνιξη. Ουσιαστικά επιχειρείται αποκλεισμός της πυρκαγιάς από τον ατμοσφαιρικό αέρα όπου χρησιμοποιούνται για την δράση αυτή  κατάλληλες χημικές ενώσεις ως κατασβεστικά υλικά όπως το διοξείδιο του άνθρακα, υδροφθοροχλωράνθρακες.  υδρατμός, χημικός ή μηχανικός αφρός, κατάλληλα(αδρανή) υλικά κ.α.
- Αρνητική κατάλυση ή διακοπή των αλυσωτών(αλυσιδωτών) αντιδράσεων της καύσης. Με την χρήση του κατάλληλου κατασβεστικού υλικού επιτυγχάνεται η διακοπή της διεργασίας της πυρκαγιάς και έτσι πετυχαίνουμε την κατάσβεση μας.
- Απομάκρυνση της καύσιμης ύλης . 
Το είδος της καύσιμης ύλης καθορίζει τον τρόπο κατάσβεσης και το είδος του κατασβεστικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί. Επίσης μέσα από μακροχρόνιες έρευνες από Χημικούς έχουν ανακαλυφθεί εκείνα τα υλικά κατασκευής αντιπυρικών στολών προσέγγισης της πυρκαγιάς.

Ο ρόλος του Χημικού ως στέλεχος του Πυροσβεστικού Σώματος είναι απαραίτητος και πολυφυής τόσο στην ορθή εφαρμογή της πάσης φύσεως νομοθεσίας,  στην ορθή αξιολόγηση των διαφόρων τεχνικών εκθέσεων, μετρήσεων κ.α όσο και στην διαχείριση Χ.Β.Ρ.Π. συμβάντων και Τεχνολογικών Ατυχημάτων όπου απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες και μάλιστα χωρίς να υστερεί ένας Χημικός- Αξιωματικός στις άλλες δραστηριότητες του Πυροσβεστικού Σώματος τουναντίον να είναι εξίσου αποτελεσματικός και σε αυτές. Ο τρόπος εμπλοκής ενός νέου πτυχιούχου Χημείας με το Πυροσβεστικό Σώμα είναι με τη συμμετοχή του μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων όπου από τον αριθμό των θέσεων που προκηρύσσονται κάθε έτος για εισαγωγή στη Σχολή Ανθυποπυραγών ποσοστό 20% καλύπτεται, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις που διενεργούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, εφόσον συγκεντρώνουν και τα λοιπά προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις προσόντα, από πτυχιούχους των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων.

http://atmitos.gr/chimias-prosopa-chalaris-michail/

Δεν υπάρχουν σχόλια: