Τρίπτυχο "κλειδί" (*)

(*) Άποψη στην Εφημερίδα REAL NEWS 6-11-2011, σελ 47

Το κείμενο αναλυτικά:
Eαν θέλουμε να αποκτήσουμε μακροχρόνιες προοπτικές ανάπτυξης θα πρέπει να εστιάσουμε ιδιαίτερα στην αγορά εργασίας και την εξυγίανσή της, η οποία μπορεί να προέλθει από το συνδυασμό των νομοθετικών πρωτοβουλιών και την ουσιαστική ενίσχυση του ΣΕΠΕ που έχει να επιτελέσει ένα πολυσύνθετο ρόλο, ελεγκτικό, συμβουλευτικό, συμφιλιωτικό.
Το ΣΕΠΕ οφείλει να είναι διαρκώς παρόν, με εντατικοποιημένους και στοχευμένους ελέγχους, προκειμένου να επέλθει η επιθυμητή εξυγίανση.
Οι στοχευμένες αυτές ενέργειες σε συνδυασμό με το τρίπτυχο για στήριξη της νόμιμης εργασίας μέσω διατήρησης θέσεων εργασίας και δημιουργίας νέων, γενικότερη αναμόρφωση της πολιτικής παροχής κοινωνικών επιδομάτων με βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους και διασφάλιση ρυθμισμένων εργασιακών σχέσεων, ανεξαρτήτως μορφής εργασίας, θεωρούμε ότι αποτελούν το «κλειδί» που θα ανοίξει διεξόδους από το νοσηρό φαινόμενο της αδήλωτης εργασίας.
Σε συνδυασμό με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες και τη μέριμνα για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και την πρόοδο στη νομοθετική επεξεργασία για την πάταξη της παράνομης απασχόλησης των μεταναστών -παράνομων και μη- πιστεύω ακράδαντα ότι το θηρίο της παραοικονομίας που ονομάζεται αδήλωτη εργασία και μπορεί να νικηθεί.
 
Ολόκληρο το δημοσιεύμα στην εφημερίδα:Adbox

@templatesyard

δοκιμη