Οι νέες μορφές εργασίας θα πρέπει να λειτουργήσουν σαν πολεμοφόδια σε μια μάχη επιβίωσης και όχι σαν ένα πυρηνικό οπλοστάσιο, του οποίου γίνεται αλόγιστη και καταχρηστική χρήση

Σχόλιο μου στην ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 6/11/2011 σελ 61

Το στάδιο του αρχικού «σοκ», όπου η αγορά εργασίας δοκίμασε τα όρια και τις αντοχές της, θα πρέπει, πλέον, να παρέλθει και να περάσουμε στο επόμενο στάδιο της επιλεκτικής χρήσης των εναλλακτικών μορφών εργασίας μόνο όποτε υπάρχει πραγματική ανάγκη, έτσι ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο του εκμαυλισμού της διεξόδου αυτής και η μετατροπή της σε εργασιακό παράδρομο. Οι νέες μορφές εργασίας θα πρέπει να λειτουργήσουν σαν πολεμοφόδια σε μια μάχη επιβίωσης και όχι σαν ένα πυρηνικό οπλοστάσιο, του οποίου γίνεται αλόγιστη και καταχρηστική χρήση.
Adbox

@templatesyard

δοκιμη