Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012

Σχολιασμός των στατιστικών στοιχείων που διαθέτει το ΣΕΠΕ και απεικονίζουν την εξέλιξη των συμβάσεων εργασίας και την ελεγκτική δράση του για το Α΄ τρίμηνο του 2012

Οι επιχειρησιακές συμβάσεις είναι ένα ακόμα εργαλείο και όπως κάθε εργαλείο πρέπει να γίνεται ορθή και προσεκτική χρήση του. Σίγουρα, όμως, μπορούν να αποτελέσουν ένα ανάχωμα πριν την πλήρη απελευθέρωση της διαπραγμάτευσης με τις ατομικές συμβάσεις, όπου εκεί οι ρόλοι του ισχυρού και αδύναμου μέρους είναι εντελώς ξεκάθαροι και υπογραμμισμένοι. Φυσικά, προτεραιότητα των επιλογών των κοινωνικών εταίρων θα πρέπει να παραμείνουν οι κλαδικές συμβάσεις εργασίας, οι οποίες μπορούν να ενσωματώσουν το μεγαλύτερο κομμάτι του εργατικού δυναμικού.

Σχόλιο για τις "ελαστικές" μορφές εργασίας: «Ακολουθώντας τα ίχνη των αριθμών είναι εμφανές ότι πρωταγωνιστικό ρόλο στις συμβάσεις εργασίας διαδραματίζουν πλέον οι ελαστικές μορφές εργασίας, γεγονός που αντικατοπτρίζει την αστάθεια της αγοράς και την έως τώρα αδυναμία της να φιλτράρει τις δυνατότητες και να κάνει χρήση αυτών με βάση τις πραγματικές ανάγκες και όχι το εφήμερο κέρδος».
Σχολιασμός σχετικός με το έργο της Επιθεώρησης και την αύξηση του αριθμού των ελέγχων: «Η εντατικοποίηση του ελεγκτικού έργου, παρά τις αντίξοες συνθήκες και τη μείωση του προσωπικού, καταδεικνύει την θέλησή μας να μην αφήσουμε ανοχύρωτη την αγορά εργασίας σε αυτή την ιδιαίτερα κρίσιμη και πολύ δύσκολη περίοδο. Η πρόκληση μεγάλη και κάθε είδους εφησυχασμός περιττεύει.»
Τέλος δήλωσή για την αδήλωτη εργασία στη χώρα μας: «αν υπάρχει κάτι που πρέπει πρώτιστα να αντιμετωπίσουμε αυτό είναι η γάγγραινα της αδήλωτης εργασίας που συμπαρασύρει στο πέρασμά της όσα προσπαθεί να χτίσει η Πολιτεία αλλά και η υγιής επιχειρηματικότητα. Δεν υπάρχει ανακωχή σε αυτόν τον πόλεμο!»  

Δεν υπάρχουν σχόλια: