Πρέπει να υπάρξει ένα αποφασιστικό φρενάρισμα και μια στροφή προς την πρόοδο και την ανάπτυξη

Αυτή τη στιγμή, πάντως, πρέπει να υπάρξει ένα αποφασιστικό φρενάρισμα και μια στροφή προς την πρόοδο και την ανάπτυξη. Ουσιαστική πρόοδο και ουσιαστική ανάπτυξη. Όχι ασκήσεις επί χάρτου, αλλά δημιουργία μιας απτής πραγματικότητας. Πρόοδο και ανάπτυξη! Αυτό είναι το μέλλον και για αυτό πρέπει να δουλέψουμε. Όχι άλλες μεμψιμοιρίες, όχι άλλες οπισθοχωρήσεις, όχι άλλες απώλειες. Ώρα για δημιουργία!
Σχόλιο μου στη ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 03-04-202, σελ 6.

Adbox

@templatesyard

δοκιμη