ΑΠΟΤΟΜΗ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ: Ισορροπία τρόμου για 8 στους 10 εργαζόμενους

Δήλωση μου στο ΕΘΝΟΣ της Κυριακής, σελ 68

Η 15η Μαΐου προσγειώνει απότομα την ελληνική αγορά εργασίας σε μια ακόμα πιο δύσκολη πραγματικότητα. Οι έντονες αλλαγές που έχει υποστεί το νομοθετικό πλαίσιο και η ταυτόχρονη μη επίδειξη, εν τοις πράγμασι, της απαιτούμενης ωριμότητας των κοινωνικών εταίρων οδηγεί μοιραία στην πλήρη απελευθέρωση της διαπραγμάτευσης, με ατομικές συμβάσεις για  το 80% των εργαζομένων, όπου εκεί οι ρόλοι του ισχυρού και αδύναμου μέρους είναι εντελώς ξεκάθαροι και υπογραμμισμένοιΕυελπιστώ οι επιχειρηματίες, υγιώς σκεπτόμενα, να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες και λογικές αναπροσαρμογές των μισθών, συνεισφέροντας ουσιαστικά στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και στην πρόοδο της χώρας. Η Επιθεώρηση Εργασίας θα συνεχίσει την εντατικοποίηση του ελεγκτικού έργου της, καταδεικνύοντας τη θέλησή μας να μην αφήσουμε ανοχύρωτη την αγορά εργασίας σε αυτή την ιδιαίτερα κρίσιμη και πολύ δύσκολη περίοδο. Η πρόκληση μεγάλη και κάθε είδους εφησυχασμός περιττεύει!Adbox

@templatesyard

δοκιμη