Σάββατο, 11 Αυγούστου 2012

Νέα εποχή για τους ελέγχους στις επιχειρήσεις


Άρθρο μου στην Ημερησία της 11/08/2012

Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία και παρά τα γνωστά προβλήματα που μαστίζουν την αγορά εργασίας και τις επιχειρήσεις, το  ΣΕΠΕ εγκαινιάζει μια νέα εποχή. 
Τα βήματα που έγιναν και έχουν “κλειδώσει” για να ολοκληρωθούν έως το 2015,  οπότε το ΣΕΠΕ θα μπει πλήρως στην ψηφιακή εποχή, απελευθερώνουν σταδιακά από τη γραφειοκρατία δυνάμεις, αναβαθμίζουν ποιοτικά και ποσοτικά το ελεγκτικό έργο των επιθεωρητών εργασίας και κρύβουν οφέλη για όλους τους...συνεπείς.Το πρώτο βήμα είναι η εφαρμογή συστήματος διοίκηση μέσω στόχων (Ν.3230/2004). Το ΣΕΠΕ είναι η μόνη δημόσια υπηρεσία που εφαρμόζει το εν λόγω σύστημα πανελλαδικά με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία του και την ανταπόκριση του ανθρώπινου δυναμικού του στις σύγχρονες ανάγκες και τα νέα πρότυπα διοίκησης.  Η ποιοτική και ποσοτική προσέγγιση του στόχου, του κάθε στόχου, είναι η μόνη απάντηση στα σύγχρονα προβλήματα που ταλανίζουν την ελληνική οικονομία και κατά συνέπεια την ελληνική κοινωνία.
Το δεύτερο βήμα έγινε με την  αντικειμενικοποίηση των προστίμων. Ο καθορισμός με σχετική ακρίβεια και απόλυτη αντικειμενικότητα του ύψους των προστίμων που επιβάλλουν οι επιθεωρητές, κάνει παρελθόν  τις ατυχείς περιπτώσεις που για παραβάσεις με ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά υπήρχαν επιβολές προστίμων με σημαντική απόκλιση στο ποσό του  προστίμου. Με αυτό τον τρόπο και το έργο των επιθεωρητών διευκολύνεται και το κύρος της επιθεώρησης εξασφαλίζεται καθώς, πλέον, τα κριτήρια επιβολής ενός συγκεκριμένου προστίμου είναι από πριν γνωστά και δυσκόλως αμφισβητήσιμα.
Το τρίτο βήμα είναι η  ψηφιακή λειτουργία του ΣΕΠΕ. Με την πρόσφατα εκδοθείσα υπουργική απόφαση «Όροι και προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)»  ενεργοποιείται το πληροφοριακό πρόγραμμα ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ και η διασύνδεση του με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Με την απόφαση αυτή προβλέπονται τα έντυπα που μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά οι εργοδότες στις υπηρεσίες, χωρίς να χάνουν πολύτιμο χρόνο στις ουρές των επιθεωρήσεων, του ΟΑΕΔ και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η διαδικασία, οι προθεσμίες και όλες οι απαιτούμενες λεπτομέρειες για την ενεργοποίηση του συστήματος. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2012, οπότε και αρχίζει η ισχύς της απόφασης, μέχρι τη 31η Δεκεμβρίου 2012 η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής των εντύπων είναι προαιρετική και οι εργοδότες μπορούν να επιλέξουν αντ’ αυτής να προσέλθουν στις αντίστοιχες υπηρεσίες ενώ από 1η Ιανουαρίου 2013 η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής των εντύπων καθίσταται υποχρεωτική. Με την ενεργοποίηση του πληροφοριακού συστήματος αναμένεται  απλούστευση των διαδικασιών καταγραφής κινήσεων του εργατικού δυναμικού (προσλήψεις, απολύσεις, οικειοθελείς αποχωρήσεις, λήξεις συμβάσεων εργασίας) καθώς και των διαδικασιών παρακολούθησης των συνθηκών εργασίας (πίνακες προσωπικού, αιτήσεις υπερωριακής απασχόλησης, αναγγελίες υπερωριακής απασχόλησης).
ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Η λειτουργία του συστήματος,  θα συμβάλει στη μείωση του μη μισθολογικού κόστους, συνεισφέροντας ουσιαστικά στην άρση των εμποδίων στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και θα βοηθήσει σημαντικά και στη λειτουργία της κάρτας εργασίας.  Οι  πολίτες θα δουν το χρόνο που «ξοδεύουν» στις υπηρεσίες  αναγκαστικά προσερχόμενοι μέχρι σήμερα για την κατάθεση του ίδιου εντύπου σε τρεις διαφορετικές υπηρεσίες (!!!), να ελαχιστοποιείται κάνοντας ένα απλό «κλικ» από τον υπολογιστή τους. Τέλος,  οι επιθεωρητές αφενός θα έχουν περισσότερο αμιγώς  επιθεωρησιακό χρόνο (που είναι το ζητούμενο παρά τη μείωση του προσωπικού λόγω των γνωστών σε όλους συνθηκών) και αφετέρου θα έχουν καλύτερη - και μάλιστα διασταυρώσιμη- πρόσβαση στις απαιτούμενες πληροφορίες.


Δεν υπάρχουν σχόλια: