Κυριακή, 28 Αυγούστου 2016

Χημείας Πρόσωπα – Χάλαρης Μιχαήλ, συνέντευξη στο ηλεκτρονικό περιοδικό της Χημείας Atmitos

Ερ. Ποια ήταν η πρώτη σας επαφή με την επιστήμη της Χημείας;
Aπ. Η πρώτη μου επαφή με την Χημεία ήταν σε ηλικία 10 ετών, όντας μαθητής της Πέμπτης δημοτικού. Στις καλοκαιρινές μου διακοπές διαβάζοντας ένα εκπαιδευτικό ημερολόγιο της εποχής, δημιούργησα μία αυτοσχέδια διάταξη που από μαγειρικό ξύδι παραγόταν λευκό οινόπνευμα. Ουσιαστικά διακατεχόμενος από το αίσθημα της εξερεύνησης, χωρίς να γνωρίζω χημεία, δημιούργησα μία αποστακτική συσκευή με την χρήση απλών μαγειρικών σκευών και κάποιων άλλων υλικών που υπήρχαν διαθέσιμα παρασκευάζοντας αλκοόλη από το ξύδι. Μετά από πολλά χρόνια έκανα την πρώτη αποτίμηση αυτού του αυτοσχέδιου πειράματος....
  
Ερ. Με ποιό τρόπο επηρέασε η Χημεία τη ζωή σας;
Aπ. Εκτός από τον προφανή τρόπο που είναι η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση μου, με τις σχετικές με την Χημεία σπουδές μου απέκτησα δεξιότητες που συνετέλεσαν σε μεγάλο ποσοστό στην γαλούχηση μου ως άνθρωπος και ως επιστήμονας.

Η Χημεία όπως και όλες οι θετικές επιστήμες δεν απαιτούν απλά αποστήθιση γνώσης αλλά θέλουν κυρίως ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, γεγονός που συντελεί στην αύξηση της νοημοσύνης ενός ανθρώπου σε πολλαπλά επίπεδα, π,χ, ο συνδυασμός διαφόρων γνώσεων, πληροφοριών και δεδομένων ώστε να γίνει σωστή εκτίμηση μιας  κατάστασης με βοήθησε τόσο σε προσωπικούς όσο και σε επαγγελματικούς τομείς στη ζωή μου. Τέλος, ως άνθρωπος, η αγάπη μου για την επιστήμη της Χημείας και της προσφοράς στον κλάδο μου με οδήγησε στο να εμπλακώ ενεργά για πολλά χρόνια στη ζώσα λειτουργία της ΕΕΧ όπου εθελοντικά προσέφερα τις γνώσεις μου και απεριόριστο προσωπικό χρόνο για την: