Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2010

Η υπόθεση της Ασφάλειας και της Υγείας μας αφορά όλους: Την πολιτεία, τους εργαζόμενους και τους εργοδότες.

Ο χαιρετισμός μου στην 10η Διαρκή Συνδιάσκεψη των Συνδικάτων των Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών που διεξήχθη στην Αθήνα στις Αθήνα 16,17,18 Σεπτεμβρίου 2010:
http://www.eka.org.gr/images/ir/CHALARIS.pdf
 
και τα πρώτα συμπεράσματα της Συνδιάσκεψης για την Ασφάλεια και της Υγεία:
 
http://www.eka.org.gr/images/ir/EL_OHS_RESOLUTION.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: