"ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ" ΗΜΕΡΗΣΙΑ, 04/06/2011, Σελ. 58


Το περιεχόμενο του δημοσιεύματος :

"Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, στην πρόσφατη ομιλία του στο ΖΑΠΠΕΙΟ, πρότεινε αποσπασματικά ως μέτρο για το χτύπημα της ανασφάλιστης εργασίας τη μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά 25% έτσι ώστε να μειωθεί το μη μισθολογικό εργοδοτικό κόστος και να διευκολυνθούν οι … επενδύσεις. Και προς εξισορρόπηση των απωλειών - που προφανώς θα έχουν τα ταμεία - να θεσμοθετηθούν δρακόντειες ποινές για την αδήλωτη εργασία. Την ώρα που τα Ταμεία βρίσκονται στη δίνη της μεγάλης ύφεσης που περνά η χώρα και τη στιγμή που η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ υλοποιεί, ήδη, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πάταξης της αδήλωτης εργασίας και μάλιστα με τα πρώτα θετικά αποτελέσματα, τέτοιες προτάσεις μόνο επικοινωνιακούς στόχους υπηρετούν.

Η αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας δεν είναι μια απλή υπόθεση για διατύπωση αντιπολιτευτικών κορόνων ή επικοινωνιακών «ανοιγμάτων». Είναι ένα σοβαρό θέμα που έχει δραματικές προεκτάσεις, τόσο για την οικονομία της χώρας μας, όσο και για την καταστρατήγηση της εργατικής νομοθεσίας σε επίπεδο εργασιακών δικαιωμάτων και ασφάλειας και υγείας στην εργασία ενώ παράλληλα «θρέφει» τον αθέμιτο ανταγωνισμό, πλήττοντας την υγιή επιχειρηματικότητα. Χρειάζονται, λοιπόν, λιγότερα λόγια, περισσότερα έργα και κυρίως η συστράτευση όλων των υγιών δυνάμεων ώστε να τη μειώσουμε δραστικά.

Ήδη από τις πρώτες δράσεις της κυβέρνησης φαίνεται η απόφαση να παταχθεί η αδήλωτη εργασία στη ρίζα της: Και πρόβλεψη μείωσης εισφορών για τους συνεπείς εργοδότες έγινε και το εργόσημο εισήχθη και η σύνδεση της σύνταξης με το σύνολο του εργασιακού βίου θεσπίσθηκε και εντατικοποίηση και αποτελεσματικότητα των ελέγχων υπήρξε και οι ποινές συγκεκριμενοποιήθηκαν και αυστηροποιήθηκαν. Και ο αγώνας συνεχίζεται με σχέδιο και με ένα πολύ συγκεκριμένο και συντονισμένο πλαίσιο. Προς το σκοπό αυτό φροντίζουμε πρωτίστως να ενισχύσουμε και να αναβαθμίσουμε το ΣΕΠΕ, που είναι ο κορυφαίος ελεγκτικός μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και παράλληλα να δομήσουμε ένα ακριβές και λειτουργικό πλαίσιο συνεργασίας και αλληλοενημέρωσης με τους υπόλοιπους ελεγκτικούς μηχανισμούς και κυρίως την ΕΥΠΕΑ. Η χρήση εργαλείων, όπως η στατιστική απεικόνιση, είναι ένα βοήθημα για την ακριβέστερη στόχευση, προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα στους κλάδους όπου το φαινόμενο παρουσιάζεται αυξημένο. Γνωρίζοντας, για παράδειγμα, σήμερα επίσημα από τους ελέγχους ΣΕΠΕ - ΕΥΠΕΑ (και όχι από μελέτες – έρευνες φορέων, όπως μέχρι το 2009 γινόταν) ότι η αδήλωτη εργασία στη χώρα μας αγγίζει και ίσως ξεπερνά το 26%, μπορούμε να θέσουμε ως άμεσο επόμενο στόχο τη μείωσή της στο 16% την επόμενη τριετία συντονίζοντας καλύτερα τους ελέγχους. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να ευελπιστούμε ότι μέσα σε σύντομο χρόνο το φαινόμενο θα προσεγγίσει τον μέσο όρο της ΕΕ. Άμεσος στόχος είναι η αύξηση τόσο των ποσοτικών όσο και των ποιοτικών στοιχείων των ελέγχων και η εγκαθίδρυση στην κοινή συνείδηση ότι ο έλεγχος είναι υπαρκτός, άμεσος, αποτελεσματικός, αυστηρός και σε ώρες και μέρες μη αναμενόμενες.

Οι στοχευμένες αυτές ενέργειες σε συνδυασμό με το τρίπτυχο για στήριξη της νόμιμης εργασίας μέσω διατήρησης θέσεων εργασίας και δημιουργίας νέων, γενικότερη αναμόρφωση της πολιτικής παροχής κοινωνικών επιδομάτων με βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους και διασφάλιση ρυθμισμένων εργασιακών σχέσεων, ανεξαρτήτως μορφής εργασίας,, θεωρούμε ότι αποτελούν το «κλειδί» που θα ανοίξει διεξόδους από το νοσηρό φαινόμενο της αδήλωτης εργασίας. Σε συνδυασμό με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες και τη μέριμνα για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς και την πρόοδο στη νομοθετική επεξεργασία για την πάταξη της παράνομης απασχόλησης των μεταναστών –παράνομων και μη - πιστεύω ακράδαντα ότι το θηρίο της παραοικονομίας που ονομάζεται αδήλωτη εργασία και μπορεί να νικηθεί και θα νικηθεί! "


Adbox

@templatesyard

δοκιμη