Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2011

Το εργασιακό περιβάλλον σε περίοδο κρίσης (*)

(*) Η ομιλία μου στην εσπερίδα που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2011, στην ΕΕΔΕ από το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη θεματική ενότητα «Το Εργασιακό περιβάλλον σε περίοδο κρίσης. Η ελληνική και διεθνής πραγματικότητα»

Στην ομιλία μου  αναφέρθηκα στις τρεις βασικές προκλήσεις της εποχής, την αποκατάσταση υγιών και βιώσιμων ρυθμών ανάπτυξης, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Συνέδεσα και ανέδειξα τα μειονεκτήματα της ευρείας χρήσης των ελαστικών μορφών εργασίας, της αδήλωτης εργασίας και των «εκπτώσεων» σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία και τόνισα τη σημασία του κοινωνικού διαλόγου και της συλλογικής εκπροσώπησης των εργαζομένων. Τέλος, επιβεβαίωσα για μία ακόμη φορά την ενεργό συμμετοχή του ΣΕΠΕ στην εξυγίανση της αγοράς εργασίας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας:

Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2011

H ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων αλλά και η ασφάλεια των εργαζομένων είναι δύο στόχοι αλληλένδετοι, που μπορούν να επιτευχθούν και να οδηγήσουν σε ευημερία τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους εργαζόμενους.

Xαιρετισμό απηύθυνα ως Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) στην έναρξη των εργασιών του Διεθνούς Συνεδρίου «Επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια-Καινοτομίες και πρακτικές εφαρμογές» που διοργάνωσε η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, σε συνεργασία με τον γερμανικό οργανισμό υποχρεωτικής ασφάλισης εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών για τον κλάδο των τεχνικών έργων «BG BΑU»

Αναφέρθηκα στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, σε αυτή ειδικά την δύσκολη οικονομική περίοδο και στον πολύ σημαντικό και κρίσιμο ρόλο των Επιθεωρητών Εργασίας, οι οποίοι καλούνται μέσα από την ελεγκτική τους δραστηριότητα, την επιστημονική τους τεκμηρίωση της επίδρασης των εργασιακών κινδύνων στην ανθρώπινη υγεία και την ενημέρωση εργοδοτών και εργαζομένων, να συμβάλλουν ουσιαστικά στη διασφάλιση ασφαλών συνθηκών εργασίας.

Κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στις προκλήσεις για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, υπογράμμισα πως η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων αλλά και η ασφάλεια των εργαζομένων είναι δύο στόχοι αλληλένδετοι, που μπορούν να επιτευχθούν και να οδηγήσουν σε ευημερία τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους εργαζόμενους.

Παράλληλα αναφερόμενος στον νέο νόμο για την αναμόρφωση του Σ.ΕΠ.Ε., τόνισα την πρόθεση της κυβέρνησης να αναβαθμίσει το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας σε ένα αποτελεσματικό και ευέλικτο ελεγκτικό μηχανισμό με κύριους άξονες την επαρκή στελέχωση με ικανό και εξειδικευμένο προσωπικό, τη βελτίωση της τεχνικής υποδομής, αλλά και την αυστηροποίηση και επιτάχυνση στην διαδικασία επιβολής των κυρώσεων από τους Επιθεωρητές Εργασίας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας: