H ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων αλλά και η ασφάλεια των εργαζομένων είναι δύο στόχοι αλληλένδετοι, που μπορούν να επιτευχθούν και να οδηγήσουν σε ευημερία τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους εργαζόμενους.

Xαιρετισμό απηύθυνα ως Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) στην έναρξη των εργασιών του Διεθνούς Συνεδρίου «Επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια-Καινοτομίες και πρακτικές εφαρμογές» που διοργάνωσε η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, σε συνεργασία με τον γερμανικό οργανισμό υποχρεωτικής ασφάλισης εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών για τον κλάδο των τεχνικών έργων «BG BΑU»

Αναφέρθηκα στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, σε αυτή ειδικά την δύσκολη οικονομική περίοδο και στον πολύ σημαντικό και κρίσιμο ρόλο των Επιθεωρητών Εργασίας, οι οποίοι καλούνται μέσα από την ελεγκτική τους δραστηριότητα, την επιστημονική τους τεκμηρίωση της επίδρασης των εργασιακών κινδύνων στην ανθρώπινη υγεία και την ενημέρωση εργοδοτών και εργαζομένων, να συμβάλλουν ουσιαστικά στη διασφάλιση ασφαλών συνθηκών εργασίας.

Κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στις προκλήσεις για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, υπογράμμισα πως η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων αλλά και η ασφάλεια των εργαζομένων είναι δύο στόχοι αλληλένδετοι, που μπορούν να επιτευχθούν και να οδηγήσουν σε ευημερία τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους εργαζόμενους.

Παράλληλα αναφερόμενος στον νέο νόμο για την αναμόρφωση του Σ.ΕΠ.Ε., τόνισα την πρόθεση της κυβέρνησης να αναβαθμίσει το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας σε ένα αποτελεσματικό και ευέλικτο ελεγκτικό μηχανισμό με κύριους άξονες την επαρκή στελέχωση με ικανό και εξειδικευμένο προσωπικό, τη βελτίωση της τεχνικής υποδομής, αλλά και την αυστηροποίηση και επιτάχυνση στην διαδικασία επιβολής των κυρώσεων από τους Επιθεωρητές Εργασίας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας:

Κύριε Πρόεδρε της Οργανωτικής Επιτροπής, αγαπητοί σύνεδροι, εκλεκτοί παριστάμενοι,

Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω για την πρόσκληση να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας και θα ήθελα να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου για την εξαιρετική πρωτοβουλία που αναλάβατε να διοργανώσετε αυτό το συνέδριο με αντικείμενο την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια σε μια πραγματικά δύσκολη συγκυρία για τη χώρα μας κατά την οποία, η απασχόληση και η διατήρηση των θέσεων εργασίας τείνει να αποτελεί βασική επιδίωξη όλων μας, ωθώντας έτσι τα θέματα ασφάλειας και προστασίας της υγείας των εργαζομένων, ακόμη και από τους ίδιους τους εργαζόμενους, σε υποδεέστερη θέση, γεγονός στο οποίο πρέπει να αντιπολιτευθούμε και να αντιστρατευθούμε όλοι.

Σε κάθε περίπτωση, η διοργάνωση αυτού του συνεδρίου είναι ιδιαιτέρως χρηστική, καθώς γίνεται σε μια περίοδο όπου μια σειρά από οικονομικές, τεχνολογικές και κοινωνικές αλλαγές έχουν επιδράσει στο «πρότυπο εργασίας» και έχουν οδηγήσει σε νέες- ευέλικτες μορφές απασχόλησης, οι οποίες συχνά συνδέονται με εντατικοποίηση της εργασίας, ανασφάλεια, αύξηση του εργασιακού άγχους και αυξημένη συχνότητα εκδήλωσης εργατικών ατυχημάτων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα οι εργαζόμενοι προσωρινής απασχόλησης.

Επιπλέον, στην τρέχουσα περίοδο έχουν ανακύψει οι νέοι και αναδυόμενοι κίνδυνοι, όπως για παράδειγμα νοσήματα τα οποία, λόγω της παγκοσμιοποίησης, τείνουν να εξαπλώνονται εύκολα και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα σε όλο τον κόσμο, αλλά και κίνδυνοι που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες, οι οποίες δημιουργούν νέες κατηγορίες απασχόλησης, όπως είναι η νανοτεχνολογία.) Σε κάθε περίπτωση, οι νέοι και αναδυόμενοι κίνδυνοι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εκπόνηση της εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Κινδύνων, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία πέντε έτη η συχνότητα εκδήλωσης εργατικών ατυχημάτων έχει μειωθεί κατά 18,5% υπάρχουν ορισμένες δραστηριότητες και ομάδες οι οποίες εξακολουθούν να παρουσιάζουν πολύ υψηλή συχνότητα εκδήλωσης ατυχημάτων, όπως ο τομέας των κατασκευών, οι νέοι εργαζόμενοι (18–24) και οι μεσαίες επιχειρήσεις. Για τις κατηγορίες αυτές απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή.

Κυρίες και κύριοι,

Όλα τα παραπάνω αποτελούν σημαντικές προκλήσεις για το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο μέσα από την ελεγκτική του δραστηριότητα, την επιστημονική τεκμηρίωση της επίδρασης των εργασιακών κινδύνων στην ανθρώπινη υγεία και την ενημέρωση εργοδοτών και εργαζομένων καλείται να συμβάλλει ουσιαστικά στη διασφάλιση ασφαλών συνθηκών εργασίας.

Σε αυτή ειδικά την περίοδο, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας καλείται όχι απλά να ανταποκριθεί και να πράξει το καθήκον του, αλλά να ξεπεράσει τον εαυτό του.

Ο ρόλος των Επιθεωρητών Εργασίας σήμερα καθίσταται περισσότερο κρίσιμος και σημαντικός από ποτέ, καθώς καθημερινά καλούνται οι Επιθεωρητές να βρουν τη χρυσή τομή ανάμεσα στην επιβολή της νομοθεσίας και στη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Σε καμία όμως περίπτωση δεν πρέπει να γίνονται - και δεν γίνονται - εκπτώσεις. Η αξία της ζωής και της υγείας δεν είναι δυνατό να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

Το γεγονός ότι η Ελληνική οικονομία βιώνει τις συνέπειες μιας σοβαρής χρηματοπιστωτικής-οικονομικής κρίσης και η επαναφορά της σε τροχιά σταθερότητας και ανάπτυξης αποτελεί εθνική προτεραιότητα, δεν συνεπάγεται απομάκρυνση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας από τον κυρίαρχο στόχο του που είναι η πραγματοποίηση όλο και πιο ουσιαστικών αλλά και αποτελεσματικών ελέγχων, η ποιοτική βελτίωσή τους, η επικέντρωση και στόχευσή τους σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας που εμφανίζουν αυξημένη παραβατικότητα ή μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης σοβαρών και θανατηφόρων ατυχημάτων όπως είναι τα τεχνικά έργα.

Προς την κατεύθυνση αυτή και με δεδομένο ότι σε περιόδους κρίσεις οι παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας παρουσιάζουν αυξητική τάση, ψηφίστηκε πρόσφατα στην ελληνική βουλή νέος νόμος με τίτλο «Αναμόρφωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις Θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις». Πρόθεση της κυβέρνησης είναι η αναβάθμιση του Σώματος σε ένα αποτελεσματικό και ευέλικτο σχήμα. Κύριους άξονες αποτελούν η επαρκής στελέχωση με ικανό και εξειδικευμένο προσωπικό, η βελτίωση της τεχνικής υποδομής, μέσω της αξιοποίησης των χρηματοδοτικών πόρων των επιχειρησιακών προγραμμάτων ψηφιακής σύγκλισης, διοικητικής μεταρρύθμισης και ΕΠΑΝΑΔ, µέσω της ανάπτυξης και εγκατάστασης ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος Ο.Π.Σ. (Ο.Π.Σ. – Σ.ΕΠ.Ε.) που θα καλύπτει µε ολοκληρωμένο τρόπο το σύνολο των αναγκών της Επιθεώρησης Εργασίας.

Επιπλέον, αυστηροποιούνται οι κυρώσεις που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας σε περίπτωση διαπίστωσης παραβιάσεων της εργατικής νομοθεσίας και επιταχύνεται η διαδικασία επιβολής τους, προκειμένου να ενισχυθούν οι μηχανισμοί ελέγχου. Η αποτελεσματική λειτουργία του ελεγκτικού μηχανισμού προστατεύει σε μεγάλο βαθμό τους εργαζομένους από αυθαιρεσίες της εργοδοσίας ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει, µε την εφαρμογή ενιαίων κανόνων, τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων.

Αγαπητοί Φίλοι και Φίλες,

Παρόλη την αρνητική συγκυρία και τη δύσκολη περίοδο για τη χώρα μας, ευελπιστώ, ως επικεφαλής του Σ.ΕΠ.Ε και βεβαίως με την σύμπραξη των συνεργατών και στελεχών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας να συνδράμουμε με τη συλλογική πολύπλευρη δράση μας στην καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας και των εργασιακών χώρων.

Οφείλουμε όλοι, η συντεταγμένη Πολιτεία, οι εργοδότες, οι εργαζόμενοι, όλοι, να συμπράξουμε προς την κατεύθυνση της ενημέρωσης και της πρόληψης. Γιατί ο κίνδυνος δεν είναι κάτι αβέβαιο, μακρινό και ξένο. Ο κίνδυνος είναι υπαρκτός ανά πάσα ώρα και στιγμή. Και έχει πάντα ιδιαίτερη αξία η ιπποκρατική ρήση: «το προλαμβάνειν μείζον εστίν του θεραπεύειν» (Ιπποκράτης ο Κώος , 460 -370 π.χ.).

Κυρίες και κύριοι,

Με εκδηλώσεις όπως αυτή εκτιμούμε ότι προωθείται η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση του κόσμου της εργασίας σε θέματα όπως είναι, μεταξύ άλλων, η πρόληψη ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφαλή και αξιοπρεπή εργασία, υιοθετώντας την αντίληψη ότι η αξιοπρεπής εργασία είναι και ασφαλής εργασία. Γι αυτό και επιθυμώ για μία ακόμη φορά κλείοντας να σας συγχαρώ για τη διοργάνωση του συνεδρίου αυτού και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας.


Adbox

@templatesyard

δοκιμη