Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011

ΔΥΟ ΕΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

 «Τις αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει τα δύο τελευταία χρόνια στην εργατική νομοθεσία αναλύω σε άρθρο μου ως Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, επισημαίνοντας ότι χαρακτηριστικό των νομοθετικών πρωτοβουλιών είναι η προσπάθεια να ρυθμιστούν θέματα που αποτελούσαν «βραχνά» της εργατικής νομοθεσίας. »
Περιοδικό ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΤΕΥΧΟΣ 176- Σελ 58 έως 62

Δεν υπάρχουν σχόλια: