Ηλεκτρονικό δίχτυ για τις εργασιακές αλλαγές με on line ενημέρωση ΟΑΕΔ, ΙΚΑ και ΣΕΠΕ

Δήλωση μου στην Ημερησία του Σαββάτου, 10-12-2011, σελ 57.

Η ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων στις Υπηρεσίες, που μέχρι σήμερα αποτελούσε μια χρονοβόρα διοικητική διαδικασία και μάλιστα υπό μορφή ενιαίων εντύπων, στο αμέσως επόμενο διάστημα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για μια περισσότερο αποτελεσματική Δημόσια Διοίκηση. Το έργο θα απεμπλέξει το προσωπικό των Υπηρεσιών από ένα μεγάλο γραφειοκρατικό βραχνά και θα λειτουργήσει προς όφελος των πολιτών:
• Εργαζόμενοι και εργοδότες θα πάψουν να ταλαιπωρούνται σε ουρές για τη διεκπεραίωση απλών υποθέσεών τους για τις οποίες - αν και αφορούν στο ίδιο αντικείμενο - πρέπει να αποταθούν σε δύο ή τρεις Δημόσιες Υπηρεσίες εκ παραλλήλου.
• Θα υπάρξει διαφάνεια και άμεσος έλεγχος στα στοιχεία που δηλώνονατι και αφορούν τη λειτουργία της αγοράς εργασίας.
• Θα ενισχυθεί ο ελεγκτικός χαρακτήρας του Σώματος και οι Επιθεωρητές Εργασίας, απαλλασσόμενοι από το γραφειοκρατικό έργο, θα μπορούν να βρίσκονται περισσότερο συχνά και δυναμικά στους χώρους εργασίας.

Adbox

@templatesyard

δοκιμη