Πέμπτη, 31 Μαΐου 2012

O ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ MOY ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ Σ.ΕΠ.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ


«εμείς, ως Επιθεώρηση Εργασίας, έχουμε αντιληφθεί τη σπουδαιότητα του ζητήματος και εστιάζουμε στην ανάδειξή του, ώστε να γίνει από όλους αντιληπτό ότι δεν είναι κάτι που αφορά τους άλλους, αλλά είναι κάτι που μας αφορά όλους. Είναι και αυτός ένας επιπλέον λόγος για τον οποίο πρέπει να είμαστε υπερήφανοι. Ότι δηλαδή η Επιθεώρηση Εργασίας εξακολουθεί να μη το βάζει κάτω, εξακολουθεί να είναι πρωτοπόρα και να βλέπει μπροστά. Το άνοιγμα της συζήτησης για τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στην εργασία, την ώρα μάλιστα που όλοι ασχολούνται με, τουλάχιστον πιο εμφανώς, πρακτικά θέματα, είναι για εμάς μια ένδειξη ότι δεν περιορίζουμε μυαλό και σκέψη στα τετριμμένα, στο σήμερα, στο τώρα. Τολμούμε και ανοίγουμε μια συζήτηση που αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα αποτελεί αντικείμενο μόνο επιστημονικών πονημάτων και η συντριπτική πλειοψηφία εργαζομένων και εργοδοτών ούτε καν μπορούν να εντοπίσουν τη σημασία και το εύρος των ψυχοκοινωνικών κινδύνων. Φιλοδοξούμε να μεταλαμπαδεύσουμε, μέσα από τη συνεχή και πραγματική μας επαφή με την αγορά εργασίας, σε όλους τους Έλληνες εργαζόμενους και εργοδότες τη σπουδαιότητα της ψυχικής υγείας και της προαγωγής της. Είναι ένα φιλόδοξο όραμα, αλλά χωρίς όραμα δεν υπάρχει στόχος και χωρίς στόχο δεν υπάρχει βελτίωση».

Κυριακή, 13 Μαΐου 2012

ΑΠΟΤΟΜΗ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ: Ισορροπία τρόμου για 8 στους 10 εργαζόμενους

Δήλωση μου στο ΕΘΝΟΣ της Κυριακής, σελ 68

Η 15η Μαΐου προσγειώνει απότομα την ελληνική αγορά εργασίας σε μια ακόμα πιο δύσκολη πραγματικότητα. Οι έντονες αλλαγές που έχει υποστεί το νομοθετικό πλαίσιο και η ταυτόχρονη μη επίδειξη, εν τοις πράγμασι, της απαιτούμενης ωριμότητας των κοινωνικών εταίρων οδηγεί μοιραία στην πλήρη απελευθέρωση της διαπραγμάτευσης, με ατομικές συμβάσεις για  το 80% των εργαζομένων, όπου εκεί οι ρόλοι του ισχυρού και αδύναμου μέρους είναι εντελώς ξεκάθαροι και υπογραμμισμένοιΕυελπιστώ οι επιχειρηματίες, υγιώς σκεπτόμενα, να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες και λογικές αναπροσαρμογές των μισθών, συνεισφέροντας ουσιαστικά στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και στην πρόοδο της χώρας. Η Επιθεώρηση Εργασίας θα συνεχίσει την εντατικοποίηση του ελεγκτικού έργου της, καταδεικνύοντας τη θέλησή μας να μην αφήσουμε ανοχύρωτη την αγορά εργασίας σε αυτή την ιδιαίτερα κρίσιμη και πολύ δύσκολη περίοδο. Η πρόκληση μεγάλη και κάθε είδους εφησυχασμός περιττεύει!


Σάββατο, 12 Μαΐου 2012

H Πρόβλεψη μου στην «Ημερησία του Σάββατου». Από 20% έως 40% οι μειώσεις των αποδοχών μετά τη λήξη της μετενέργειας.

Με βάση τον αυξανόμενο ρυθμό καταγγελιών των συλλογικών συμβάσεων από την πλευρά των εργοδοτικών οργανώσεων που επιδιώκουν να προσαρμοστούν στο νέο υφεσιακό περιβάλλον, την πάγια άπρακτη εκπνοή της τρίμηνης προθεσμίας μετά την κάθε καταγγελία και τη μη υπογραφή νέων συλλογικών συμβάσεων από τα συνδικάτα ε κ τ ι μ ώ ότι σχεδόν το 80% των μισθωτών θα απασχολείται με ατομικές συμβάσεις εργασίας και χαμηλότερες κατά 20% έως 40% αποδοχές κυρίως λόγω περικοπής επιδομάτων.