Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012

Η Πράσινη Χημεία και Χημική Τεχνολογία οι νέοι πυλώνες του παραγωγικού μοντέλου της Βιομηχανίας

Άρθρο μου στο 51ο τεύχος του περιοδικού "Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας " (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.). 
Το άρθρο πραγματεύεταιτην αναγέννηση της Ελληνικής βιομηχανίας μέσω της βιώσιμης ανάπτυξης και περιέχει:
  • Το πρότυπο μη βιώσιμης ανάπτυξης, η συντηρητική επιλογή
  • Χαρακτηριστικά της Ευρωπαϊκής και της Ελληνικής χημικής βιομηχανίας
  • Οι κύριες αιτίες για τις αδυναμίες που παρουσιάζονται 
  • Βιομηχανία και Πράσινη Χημεία
  • Βιομηχανικές εφαρμογές Πράσινης Χημείας
  • Η Πράσινη Χημεία είναι βασικός παράγοντας της Βιώσιμης Ανάπτυξης. 
  • Προτάσεις για βελτίωση στην Ελληνική χημική βιομηχανία
  • Το μέλλον της Ελληνικής χημικής βιομηχανίας στην Ευρώπη των 25

Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2012

Το κοινωνικό κράτος σε περίοδο κρίσης(*)


Οι σφοδρές ανακατατάξεις που βιώνει τα τελευταία έτη η ελληνική κοινωνία και η επέκταση των αποτελεσμάτων της οικονομικής κρίσης σε κάθε συνιστώσα της καθημερινότητας των πολιτών έχουν, δυστυχώς, αλλά και συνάμα αναποφεύκτως, επιφέρει μια διάρρηξη στη διαλεκτική σχέση μεταξύ κοινωνίας και κράτους.

(*) Άρθρο μου στο ΒΗΜΑ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ, 11/11/2012, σελ. 2 στο ένθετο "Βήμα Ανάπτυξη"