Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014

Εγχειρίδιο Πυροσβεστικής Τέχνης: Η Συμπεριφορά της Φωτιάς σε Πυρκαγιές Διαμερισμάτων


Η εμπλοκή του Πυροσβεστικού Σώματος στη χώρα μας σε αστικές πυρκαγιές παραμένει σε υψηλά επίπεδα και αποτελεί περίπου το 1/3 του συνόλου των δραστηριοτήτων του.  Οι πυρκαγιές κτιρίων και διαμερισμάτων σε σύγκριση με τις άλλες κατηγορίες πυρκαγιών είναι αριθμητικά περισσότερες και σε συνδυασμό με τα προβλήματα που αναφύονται σε αυτήν την κατηγορία πυρκαγιών συγκεντρώνουν ιδιαίτερη προσοχή από τους πολίτες, τους πυροσβέστες και τους ειδικούς επιστήμονες.

Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2014

Nα ζήσουμε ως κεντροαριστεράς χώρος μα κυρίως ως Ελλάδα και την Ανάσταση. Ομιλία μου κατά τις εργασίες της Συνδιάσκεψης της "Ελιάς-Δημοκρατική Παράταξη"

Είναι πλέον ιστορικό γεγονός η Συνδιάσκεψη για κάθοδο στις ευρωεκλογές, υπό το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα, ως πρώτο βήμα του επίπονου, αλλά και συνάμα ελκυστικού, δρόμου για την αναγέννηση της Δημοκρατικής Παράταξης