Σάββατο, 30 Ιουλίου 2011

Μηδενική ανοχή σε "μαύρη εργασία"... Συνέντευξη - Περιοδικό ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, σελ 42-45, ΤΕΥΧΟΣ 172Πολύ ποιητικά, μα συνάμα και πολύ πραγματικά, ο κ. Μιχάλης Χάλαρης, Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, προσπαθεί για το Αύριο, αφού όπως λέει στη συνέντευξη του στο Χ&Τ, "...Πιστεύω ακράδαντα πως ο προσωπικός αγώνας του καθενός είναι να μετουσιώνει την εμπειρία του χθες, να οραματίζεται και να στοχοθετεί για το αύριο, αλλά να δουλεύει και να ζει στο σήμερα, στο τώρα. Να αγωνίζεται αδιάκοπα και αδιάλειπτα και να αντιμετωπίζει την κάθε ώρα και την κάθε στιγμή ως μοναδική. Να χτίζει τον ανεμόμυλό του προς εξυπηρέτηση του κοινού καλού. Γιατί το «Αύριο δεν περιμένει…κτίζεται Σήμερα!» ".
Παρά όμως την ποιητική προσέγγιση τα προβλήματα στην αγορά εργασίας, τόσο για τους εργαζομένους, όσο για τους επιχειρηματίες, είναι πολλά και σοβαρά. Στη συνέντευξη του ο κ. Χάλαρης, αποκαλύπτει τα σχέδια ενίσχυσης του Τουρισμού, προειδοποιώντας ωστόσο για μηδενική ανοχή σε παράνομες πρακτικές, υπογραμμίζοντας με νόημα:  " το ΣΕΠΕ οφείλει να είναι διαρκώς παρόν, με εντατικοποιημένους και στοχευμένους ελέγχους, προκειμένου να επέλθει η επιθυμητή εξυγίανση".
Απορρίπτει τον ισχυρισμό ότι οι ελεγκτικές αρχές είναι «εχθρικές» με τους επιχειρηματίες, ενώ σημειώνει ότι "έχουμε πάντα και μάτια και αυτιά ανοικτά και κυρίως αφουγκραζόμαστε τον κάθε πολίτη που απευθύνεται σε εμάς, επώνυμα ή ανώνυμα, προσωπικά, τηλεφωνικά ή με κάθε τρόπο".

Το πλήρες κείμενο της συνέντευξης έχει ως εξής:

Κυριακή, 3 Ιουλίου 2011

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΧΗΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ - Τεύχος 3 - Απρίλιος 2011, Σελ 23 - 26

Οι Ερωτήσεις:

- Ποιες είναι οι δραστηριότητες του σώματος επιθεώρησης εργασίας; Ποιο είναι το δυναμικό; Ποιοι επιστήμονες απασχολούνται;

- Πώς ελέγχονται οι ειδικές επιχειρησιακές συμβάσεις που κατατίθενται από τις εταιρείες; Θεωρείτε ότι η παρούσα αξιολόγηση είναι αρκετή;

- Ποιες είναι οι συνηθέστερες μη συμμορφώσεις που συναντούν οι επιθεωρητές εργασίας; Ποιους κλάδους αφορούν (ανειδίκευτοι, πλήρης απασχόλησης, μερικής απασχόλησης, αλλοδαποί, επιστήμονες κλπ) ; 

- Με βάση την πρότερη θητεία σας στην ΕΕΧ, πώς θα χαρακτηρίζατε το μέλλον του κλάδου των χημικών; Στη νευραλγική θέση που βρίσκεστε τώρα, υπάρχουν δράσεις αξιοποίησης των χημικών;
    Οι Απαντήσεις: